Reportatges aeris per a establiments turístics (hotels, càmpings, cases de pagès…)

Les imatges aèries donen una visió única i espectacular del vostre establiment (càmping, hotel, casa de pagès, etc.). Amb l’edició i creació de les imatges i vídeos podeu potenciar en gran mesura la vostra imatge pública a les xarxes.

A més, podeu utilitzar aquestes imatges en qualsevol plataforma, ja sigui digital (pàgina web) o impresa. També podeu disposar del document gràfic per publicitat del vostre establiment de la manera que vosaltres necessiteu (sense edició d’imatges).

Filmarem les parts més importants del vostre establiment amb el dron. Estudiarem les millors preses i imatges i editarem un vídeo final amb la més alta qualitat i els millors acabats.

La vista aèria s’utilitza per aportar informació en edificis que tenen algun dany, de manera que en facilita l’avaluació i per tant l’elecció de l’actuació de millora des d’una perspectiva més eficient i exempta de riscos personals, almenys en la valoració dels danys. És el cas de reparacions de teulats, estructures sota-teulada, cases de sostres molt elevats, etc.

Reportatges socials

Som experts des de fa molt anys a fer reportatges socials, com ara bodes i esdeveniments esportius (curses, trobades, etc.). Ara fem un pas més i us oferim el vostre reportatge des d’un altre punt de vista diferent i molt atractiu. 

 

Termografia 

La termografia infraroja amb drons és un eina fonamental per fer estudis de l’estat de les instal·lacions, infraestructures, plaques solars, etc.

La termografia permet trobar punts calents i anticipar errades de les maquinàries o instal·lacions i poder detectar possibles incendis. En el sector d’energies renovables la termografia és essencial a l’hora de detectar plaques solars defectuoses o sobre-escalfades.

Podem localitzar fuites de calor o mals aïllaments d’edifici en les estructures, que poden comportar una despesa econòmica innecessària.

Agricultura

Utilitzem els drons a l’hora d’inspeccionar cultius (de sembra o arbres fruiters) per detectar possibles plagues, zones amb deficiència o excés de reg o d’adob, etc.

Així mateix, en jardineria es poden utilitzar els drons per a la inspecció d’arbres, d’alçades incòmodes, o de jardins i altres equipaments amb vegetació.

Instal·lacions energètiques

La fotografia amb dron ens permet, sense necessitat de grues o altres mitjans elevadors, inspeccionar panells fotovoltaics o instal·lacions d’energia eòlica, torres d’alta tensió, per exemple.

 

Fotogrametria del Castell de Mur

Fotogrametria aèria 

La fotogrametria mesura les dimensions d’un objecte o superfície i permet saber la posició dels objectes a través d’una gran quantitat de fotografies, a partir de les quals podem obtenir dades i generar estudis topogràfics i aplicacions amb el modelat 3D.

La fotogrametria és essencial per la cartografia digital, arqueologia, aplicacions arquitectòniques, planejament i ordenació del territori, control de deformacions dels terrenys, control d’estructures, estudis topogràfics, cadastrals,  etc.

Us oferim el desplaçament in situ per realitzar aquestes fotografies, ja siguin terrestres o amb el dron.

Ortofotos, Corbes de nivell, imatges RGB, models digitals terrestres DTM, Càlcul de superfícies o volums, model digitals d’elevació.

 

Fotogrametria 3D, recreació i virtualització de patrimoni històric en 3D

Fem treballs de recreació de patrimoni a partir de fotogrametria amb dron. Retopologia, adaptació de models 3D per fer millor el treball reduint el pes de model. Animació amb vídeo o fotografies aplicada al patrimoni, anastilosis digital dels treballs.

Escales d’evidència història, obtenció de vistes de 360° al model aplicat.

 

Fotografia i vídeo amb 360º 

Aquesta tècnica de gravació i fotografia amb 360º permet una perspectiva innovadora del vostre establiment o negoci. Visiondrone us edita les imatges per posar-les a les xarxes socials, o a la vostra pàgina web, amb logos personalitzats.

 

Tenim serveis d’enginyeria, per a l'elaboració d'estudis de topografia, d’elaboració de pàgines web, disseny de logos i targetes de presentació.

Us fem el vídeo corporatiu i reculls fotogràfics. També ens trobareu a:  fotovideocapdevila.com